SKY BLUE CONCEPT 主頁 | 電郵
             返 回 首 頁
             關 於 我 們
             環 保 碳 粉
             文 儀 用 具
             文 儀 維 修
             保 養 計 劃
             最 新 優 惠
             聯 絡 我 們

貴客請留意, 本公司已於2013年7月15日搬遷至

九龍觀塘偉業街134號瑞安工業大廈5樓


     
地址 : 九龍觀塘偉業街134號瑞安工業大廈5樓
 電話 : (852) 3622 3101 (6線)
 傳真 : (852) 3622 1783
 電郵 : info@skyblueconcept.com

香港九龍 觀塘偉業街116號聯邦工業大廈802室
電話: (852) 3622 3101 傳真:(852) 3622 1783 電郵 : info@skyblueconcept.com